KWAZEGA flats te Utrecht

Duurzame upgrading Intervam flats te Overvecht (Utrecht) gelegen aan de Kwango-, Zebra- en Gambiadreef.

Wij, mex architects bv, hebben een tool ontwikkeld om alle mogelijke alternatieven, om het gewenste doel te bereiken, te kunnen waarderen. Met behulp van deze ‘duurzaamheids matrix’ zijn wij in staat het meest geschikte alternatief te selecteren. De beoordeling vindt plaats op vooraf gezamenlijk bepaalde criteria.

Naast de opwaardering van het energielabel zijn de entrees aan de voor- en achterzijde uitgebouwd. En krijgt het gehele complex een nieuwe en eigen uitstraling waarmee het de toekomst weer in kan.

  • Categorieeën :Groot onderhoud
  • Opdrachtgever:Woningcorporatie bo-ex
  • Locatie:Utrecht
  • Project architect:ir. F.B. Stedehouder
  • Datum:2018